แจ้งชำระเงิน
วิธีการแจ้งชำระเงิน
1. ป้อนยอดเงิน ระบุชื่อธนาคารที่โอน ธนาคารต้นทาง สาขา(ถ้ามี)
 
รายละเอียดข้อมูลการโอนเงิน
ชื่อบัญชีผู้โอน : *
หมายเลขใบสั่งซื้อ : *
ยอดเงินโอน : *
วันที่โอนเงิน : *
เวลาที่โอนเงิน : *
ธนาคารที่โอน :
ธนาคารต้นทางที่โอน : *
หมายเหตุอื่น ๆ :